Weten hoe uw Garantie Voor Succes eruit ziet?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Fasering

Om de Garantie Voor Succes (GVS) voor uw organisatie te bepalen, doorlopen we 4 stappen: Analyse, Plan, Implementatie en Groei.

Fase 1: Analyse. Analyseren van de organisatie en de organisatieomgeving.

 • Hoe ziet de organisatie er intern uit? 
 • Hoe ziet sector waarin de organisatie zich bevindt eruit? 
 • Sluiten de organisatie en de omgeving op elkaar aan? 
 • Welke problemen en uitdagingen zijn er? 
 • Welke prioriteiten moeten er gesteld worden? 


Fase 2: Plan. Wat is de Garantie Voor Succes?

 • Vaststellen van de oplossingen voor de problemen en uitdagingen van de organisatie. 
 • Creëren van beweging, betrokkenheid en commitment bij het management en de medewerkers in de organisatie. 
 • Vaststellen van het basiskader van de organisatie (de identiteit, principes, propositie en doelstellingen). 
 • Vaststellen van de drijfveren en de talenten van de mensen in de organisatie. 
 • Vaststellen van de noodzaak tot verandering en de mogelijkheid van de medewerkers om hierin mee te gaan. 


Fase 3: Implementatie. Het toepassen van de Garantie Voor Succes

 • Het toepassen van de oplossingen die tijdens het Garantie Voor Succes traject benoemd en gekozen zijn. 
 • De organisatie in lijn brengen met het vastgestelde basiskader. Dit kan door het vergroten of verkleinen van de capaciteit, het anders inrichten van de organisatiestructuur en/of een andere manier van (bege)leiden. Ook introduceren van prestatienormen waarop gestuurd moet worden begint in deze stap. 
 • Creëren van eigenaarschap bij de mensen in de organisatie. 
 • Het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door het delen van ervaringen en inzichten uit het Garantie Voor Succes traject. 


Fase 4: Groei van de organisatie in de gewenste richting.

 • Sturen op het gewenste gedrag.
 • Sturen op de benoemde prestatienormen. 
 • Coachen op de ontwikkeling van medewerkers. 

Scroll naar boven