Case DPA Banking & Insurance

“Kunnen jullie ons ondersteunen bij het concreet formuleren van onze doelstellingen voor 2016?” Andry Klumpert, directeur: “Bij DPA Banking & Insurance zetten we onze senior tot juniorspecialisten in bij grote banken en verzekeraars in verschillende expertisegebieden. Omdat de financiële wereld grote veranderingen in wet- en regelgeving ondergaat, is het voor onze organisatie noodzakelijk onszelf te blijven uitvinden, uit te dagen en doelen te stellen. We wisten welke richting we de komende jaren in willen, maar de doelstellingen waren nog niet concreet genoeg. Het kon meetbaarder.”  

Voortvarend en enthousiast op onderzoek uit
Dat is waar de energyboosters van DG&K Leiders en Managers in beeld kwam. Voortvarend en met veel enthousiasme pakten zij de opdracht op. Roland de Groot: “We hebben allereerst onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in het landschap en de invloed daarvoor op DPA Banking & Insurance als organisatie.  Er bleek een enorme kans te liggen om DPA Banking & Insurance afzonderlijk in de markt te positioneren. Met deze kennis hebben we vastgesteld wat voor invloed dit heeft op de koers die DPA Banking & Insurance vanaf 2016 zal varen.”  

DNA vaststellen
Van daaruit is de identiteit van DPA Professionals -en Banking & Insurance als onderdeel daarvan DPA Professionals- op een aantal onderdelen verduidelijkt en aangescherpt. Deze identiteit vormt tenslotte de basis van de organisatie, het DNA. Waarom bestaan we? Waar staan we voor? Waar zijn we goed in en wat wil de organisatie bereiken? Met het antwoord op deze vragen en daarmee de basis helder in kaart gebracht en is de herkenbaarheid meetbaar vergroot: zowel intern bij medewerkers als extern bij klanten en relaties. De volgende stap was het vaststellen van wat nodig is om DPA Banking & Insurance van ‘Good to Great’ te leiden.   

Veel vrijgekomen energie
Tijdens en ook na de samenwerking tussen DPA Banking & Insurance en DG&K | Leiders en Managers kwam er enorm veel energie vrij. Andry Klumpert: “Roland wist ons te inspireren met de manier waarop hij ons meenam in de ontwikkelingen en de kansen die vanuit de omgeving van de organisatie op ons af komen.  Het vervolgens heel concreet maken in wat dat dan voor ons de komende jaren -en in het bijzonder voor 2016- betekent, maakte de bijdrage van DG&K | Leiders en Managers voor ons zeer waardevol.   Het uiteindelijke resultaat: we hebben gezamenlijk een helder, eenduidig en gedragen fundament gelegd voor de koers van DPA Banking & Insurance. Een mooie opdracht met een prachtig resultaat. 

U kunt deze klantcase ook downloaden.

Scroll naar boven