Case Zorginstelling

“Kunnen jullie ons Managementteam begeleiden naar een effectievere samenwerking?” De vraag die DG&K Leiders en Managers in 2013 van de voorzitter van het MT van een grote zorgorganisatie kreeg, was een heldere. 

Het team daar is verantwoordelijk voor het leiden van de organisatie die (veelal oudere) mensen ondersteunt welke kampen met één of meerdere progressieve chronische aandoeningen en daardoor beperkingen ervaren in het dagelijks leven.  

Een sterke basis
Om te kunnen leiden, is het van belang om intern over een sterke basis te beschikken. Dit gebeurt niet vanzelf: soms heeft het een extra zetje in de juiste richting nodig. Roland de Groot: “Om te kunnen leiden is een sterke basis van leiders een must. We hebben de opdracht met beide handen aangegrepen en zijn begonnen met het objectiveren van de drijfveren en de talenten van ieder lid binnen het MT.”
  

A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.
- John C. Maxwell (leiderschapsexpert)  


Individuele behoeften

Daarnaast hebben we ons verdiept in de behoeften van diverse stakeholders. Michel Kolman: “Het is van belang dat je alle doelgroepen waar je mee te maken krijgt vanuit je team inzichtelijk hebt. In dit geval heeft het MT te maken met de Raad van Bestuur, teamcoördinatoren, (zorg)medewerkers en vrijwilligers. Elk van deze doelgroepen heeft zijn eigen behoeften en verwachtingen. Door deze per groep in kaart te brengen hebben we inzichtelijk gemaakt wat er in totaliteit van het MT gevraagd werd: ten aanzien van zowel betrokkenheid als sturing en stijl van leidinggeven.”  

Inzet van talenten
Vervolgens is ingezoomd op de inzet van ieders talenten. De Groot: “Wat vind je leuk om te doen, waar ben je sterk in en waarin juist niet? Hoe ziet de rest van het team dit? Om dit inzichtelijk te krijgen zijn we samen de diepte ingegaan”. Zo is een totaalbeeld geschetst van talenten en drijfveren, sterktes en zwaktes. Uit deze sessie bleek dat binnen het MT sprake was van een kritische benadering naar elkaar toe, evenals de bereidheid om elkaar vanuit de gezamenlijke drijfveren te ondersteunen.  

Inzetten op samenwerking
Met deze kennis op zak hebben heeft DG&K | Leiders en Managers ingezet op het bevorderen van de onderlinge samenwerking en een effectievere en efficiëntere werkwijze binnen het team. Het resultaat? Een MT dat in staat is om onderling beter en dus effectiever samen te werken. Hierdoor zijn zij in staat om de organisatie te leiden en de ontwikkeling van de medewerkers beter te faciliteren. “Mét een eenduidige visie en benadering naar de betrokkenen toe, waar zij allen achter staan’, besluit Kolman.

U kunt deze klantcase ook downloaden.

Scroll naar boven