Profile Dynamics

Om succes te behalen en te behouden is de koppeling tussen enerzijds de identiteit en strategie van de organisatie en anderzijds de talenten en drijfveren van groot belang. Om de drijfveren van uw medewerkers in kaart te brengen, werkt DG&K Leiders en Managers met analyses van Profile Dynamics®. Mede op basis van deze analyse blijkt in welke mate een medewerker zich thuis voelt in de organisatie en op welke wijze dit gevoel zich in de loop der tijd kan ontwikkelen.

Ook voor studenten en scholieren
Profile Dynamics biedt een speciale drijfverenanalyse voor studenten en scholieren. Hieruit wordt een uitgebreid rapport opgemaakt voor de leerling en zijn of haar ouders. Daarin staan o.a. een omschrijving van de persoonlijke motivatie, talenten en ontwikkelpunten, adviezen op het gebied van leerstijl, de ‘omgang met’, een advies op het gebied van studierichting en loopbaanadvies. 

Scroll naar boven